Vítám vás na stránkách věnované chovu astrildovitých pěvců.

Chované druhy: Astrild bělolící,Astrild rudokrký,Amada červenohlavá,Amada modrolící,
Amada fidžijská,Amada zelenomodrá, Motýlek modrohlavý,Motýlek granátový,
Amarant malý, Zlatoprska malá.

Jak žijí astrildovití v přírodě:

Původní vlastí astrildovitých je Afrika,ale i na Madagaskaru,v jižní Asii,
až po Tchaj-wan,Indonésii,Novou Guineu,Austrálii a mnoho ostrovů
Oceánie (mimo Nový Zéland).Jejich domovem jsou především tropy a subtropy.
Obývají světlé pláně a stepi porostlé ojedinělími keři a stromy.Často se zdržují
v těsné blískosti lidských obydlí, v rákosí na březích řek a močálů, v nížinách, ale
některé druhy i vysoko v horách.Většina astrildů se živí hlavně zralými a polozralými
drobnými semeny trav, ale sbírají i živočišnou potravu, která v době krmení mladých
převažuje.Hnízda jsou kulovitého nebo lahvovitého tvaru , někdy opatřené delší vletovou
rourou.Hnízda používají astrildovití nejen ke hnízdění, ale i k nocování mimo dobu
hnízdění.Snášejí 4-6 vajec, která jsou vždy bílá.Přes den je zahřívají oba
rodiče střídavě, v noci u některých druhů oba rodiče, u jiných jen samička, zatímco sameček spí ve
větvích blízko hnízda.Mláďata se líhnou za 11 až 17 dnů(podle druhu). K vývinu
embryí je potřebná rovnoměrná teplota 38,5° C.Když se ptáci vzdálí na delší dobu, vejce se
ochladí a doba sezení se prodlouží.Vylíhlá mláďata zahřívají 9 až 12 dnů, jsou zcela holá
nebo porostlá jemným chmýřím.Mláďata opouštějí hnízdo ve stáří 18 - 24 dnů zcela
opeřená a letuschopná.Asi jeden až dva týdny je rodiče přikrmují. Do hnízda se vracejí k odpočinku
v průběhu dne nepravidelně, na noc vždy.Přebarvování do šatu dospělosti trvá u některých druhů
krátkou dobu 6 - 12 týdnů, u jiných 5 - 6 měsíců, u dalších 8 - 16 měsíců ,což obvykle vyvolají
nepříznivé okolnosti.Krátce po opuštění hnízda se mláďatům začne přebarvovat i zobák. Většina
astrildovitých žije mimo dobu hnízdění ve společenstvech,někdy i v ohromných hejnech.
Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2008 -2011
Design www.astrildoviti-pevci.cz ®