Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Astrild bělolící - Stizoptera bichenovi
Výskyt Astrilda bělolícího je severozápadní a severní Austrálie až po Nový Jižní Wales.
Pohlaví: Samec i samice jsou zbarveni stejně.Rozdíly ve zbarvení jsou minimální . Samice mívá
užší černý pásek pod hrdlem , samec má čistěji bílé líce. Zpívá jen samec.
Biotop: Tento druh obývá rozmanité typy krajin. Někdy okraje lesů a vlhčí biotopy, jinde suché
křovinaté savany s travními porosty a nezarostlými místy.Vždy však blíže vody, ptáci se rádi
koupou, ale vodu pijí jako všechny druhy australských astrildovitých po způsobu holubů, sají a
nezvedají hlavu.Zeměpisné formy:Jsou známy dvě formy a to nominátní - Astrild bělolící
východní (Stizoptera bichenowii bichenowii) má bílé vrchní krovky ocasní , je všeobecně
rozšířena v evropských chovech.Vyskytuje se ve východní až severní Austrálii až po východní
část oblasti Kimberley. Odtud na západ se vyskytuje forma - Astrild bělolící západní (Stizoptera
bichenowii annulosa) , která má vrchní krovky ocasní černé.
Chovatelské zařízení: Tito malí , zajímavě zbarvení ptáci mohou mít svůj domov v letních
měsících v zahradí voliéře,tak v pokojové voliéře , tak i v chovné kleci. Daleko lépe se cítí ve
voliéře , která je hojně osázená křovinami.
Potrava: Jako základ jim dáváme krmivo pro drobné exoty vsuchém ,nebo naklíčeném
stavu.V hnízdním období vaječnou směs a trochu hmyzu.Senegalské proso v klasech , a
vždy musí mít k dispozici grit a písek na trávení.Nesmíme zapomínat na vápno , kterého
spotřebují poměrně mnoho.V zimních měsících je podávání vitamínů do pitné vody , nebo
vaječné míchanice velice prospěšné.
Hnízdění: Ptáci vůbec nesnášejí vlhké a chladné prostředí , kde onemocnějí střevními katary
a hynou.Vydrží-li v takovém prostředí , nehnízdí.Hnízda staví ,jak volně v křoví, tak i v
budkách o rozměrech 12 x 12 x 15 cm.Ke stavbě jsem dával nejrůznější materiál , ale nejvíce
si oblíbili kokosová a sisalová vlákna.Snůška 4 - 6 vajíček,doba sezení 11 dnů.Mladí mají
tmavší kůži pokrytou bělavým chmýřím.Za 20 - 25 dnů vyletují z hnízda. Za 14 dnů po
vylétnutí z hnízda jsou samostatní a je nutné je od rodičů oddělit , protože je začnou
pronásledovat.Ve stáří 6 týdnů začínají přepeřovat a toto období končí za 8 - 10 týdnů.Při
sestavování párů je nutné , aby byli ptáci nepříbuzní , protože se snadno snižuje jejich
vitalita a dochází k degeneraci.První známkou začínající degenerace je menší velikost
ptáků a choulostivost.Tok probíhá většinou na zemi.Sameček se stéblemv zobáčku obíhá v
polokruzích okolo samičky a zpívá , na zemi dojde k páření.Astrildi velmi milují slunce a
rádi se koupou.V dobře zarostlé zahradní voliéře jsou opravdu ve svém živlu.