Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Astrild rákosní - Neochmia ruficauda
Je rozšířen v severní Austrálii a na jih až po Nový Jižní Wales.Dospělý pták má délku 10cm,křídlo
5cm,ocas 4cm.
POHLAVÍ: Samice má menší červenou masku ,většinou je červená jen na čele a okolo očí.Samci
téměř bez oddechu zpívají tichou vrzavou písničku.

BIOTOP: Spíše vlhčí stanoviště vtravnatých,křovinami a řídkými stromy porostlých
savanách v blízkosti vodních zdrojů,řek a potoků.Rákosové porosty na březích řek a
potoků a v blískosti pobřežních ploch.
ZEMĚPISNÉ FORMY: Jsou popisovány dvě zeměpisné formy . Nominátní forma
Bathilda ruficauda ruficauda se vyskytuje ve středním Queenslandu v okolí a severně od
Rockhamptonu. Druhá forma B. ruficauda clarescens se vyskytuje na severu Západní
Austrálie od Shark Bay a odtud směrem
severovýchodním až po východ oblasti Kimbrley.Dále ve střední části poloostrova York.
CHOVATELSKÉ ZAŘÍZENÍ: Astrilda rákosního můžeme umístit do venkovní či
pokojové voliéry,ele i do bednové klece.Tento ptáček uvítá , osázíme-li voliéru hustými keři.
POTRAVA: Tento druh krmíme směsí zrnin pro drobné exoty, senegalské proso v klasech
.Jídelníček mu obohacujeme zeleným krmením (plevele) a vaječnou směsí, a malými
dávkami živépotravy (mouční červi,roupice,sušený hmyz). Vždy musí mít k dispozici grit a písek na
trávení.
HNÍZDĚNÍ:Hnízdí snadno . Sameček se stéblem v zobáčku tančí svatební tanec.Samička
mu v klidu přihlíží, pak dojde k páření.Hnízdo staví několik dnů.Umísťují ho v
budkách,ale i volně v stéblech rákosu a keřích.Stavební materiál používají seno ,sisalová
vlákna cca10cm a kokosová vlákna.Snůška 4 -6vajíček,doba sezení 12 - 14 dnů.Přes den se v
sezení střídají oba rodiče,v nocí sedí oba. Mláďata jsou světle žluté barvy,porostlá řídce
chmýřím.Staří krmí mladé dobře,tak že za 20 dnů mladí vylétají.Oproti jiným druhům astrildovitých
krmí astrildi rákosní svá mláďata velmi dlouho, a proto je nesmíme předčasně odstavovat.
Přebarvování mladých začíná ve stáří 2 až 6 měsíců a za dalších 6 měsíců je skončeno.