Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2008 - 2011
Astrild rudokrký - Emblema picta
Je rozšířen v severozápadním Queenslandu, střední , západní a severozápadní Austrálii. Je velice
úzkostlivý, tichý a plachý.
Pohlaví: Samce lze rozlišit od samice snadno podle zbarvení na hlavě , bradě a hrdle. Samice je pod
zobákem , na bradě a hrdle černá,samec červený. U samce červená barva sahá až za oko.
Biotop: Suché vnitrozemí Austrálie má charakter polopouští a suchých stepí , je řídce porostlé
nízkými keříky a trstnatou trávou spinifax. Ptáci se většinou pohybují na zemi v malých skupinkách.
Mají v oblibě skalnatá místa se zdrojem vody. Téměř všichni australští astrildovití jsou
přispůsobeni životu ve velmi suchých krajích a vodu pijí po způsobu holubů , čili
sají.Pohybují se v malých skupinách v australské divočině. Oblast okolo vnitrozemského
města Alice Springs, jsou skalnaté útvary , které jsou právě domovem těchto astrildů. Je to
však oblast asi s největšími teplotními rozdíly mezi dnem a nocí. Ve dne může dosahovat
teplota až ke 40°C , v noci může být až -10°C mrazu. Je to však suchý mráz , který nebývá tak
krutý.
Zeměpisné formy: Tento druh je monotypický , nejsou popsány žádné další zeměpisné formy.
Chovné zařízení: Někteří chovatelé doporučují chov v kleci , jiní ve voliéře. V kleci je chováme
po páru , ale ve voliéře můžeme umístit i několik párů astrildů rudokrkých společně s jinými
druhy astrildů. Jsou zcela snášenliví , hájí si pouze těsné okolí hnízda.
Potrava: Na potravu jsou dosti nároční.Astrildům podáváme nejčastěji senegalské a červené
proso, senegalské klasy. Dobrou směs pro astrildovité s vysokým obsahem senegalského
prosa.Naklíčená semana berou neraději ze země , ale jen nutno dát pozor na plísně.Důležité je
i zelené krmivo.Velmi praktické je pěstovat v zimních měsících zelené krmivo v
květináčích.Též živočišnou potravu. můžeme podávat čerstvé mravenčí kukly .Dále roupice a
moučné červy právě svléknuté (tedy bílé), i vaječnou míchanici podle vlastních zkušeností nebo
si opatříme osvědčenou míchanici od výrobce. V současné době je nabídka velmi
kvalitní.Dávat můžeme také na kolečka nakrájenou salátovou okurku. Připomínám , že
nesmíme zapomínat na podávání vápníku v různých formách grit , sepiova kost , calci-lux
(od Orluxu).
Hnízdění: Údaje o průběhu hnízdění jsou dosti odlišné.Před začínajícím hnízděním samec
pilně prospěvuje a přeletuje s třepotáním křídel z větve na větev .Nejčastěji si založí hnízdo
volně v křoví .Některý pár se rozhodne pro hnízdní budku.Hnízdo staví ze sena ,kokosových
a sisalových vláken.Snůška čítá 4 - 6 vajíček , která střídavě zahřívají samec i samička . Při
teplotě 19 - 20°C je doba inkubace 18 dnů.Pokud jde o relativní vlhkost vzduchu , v létě by
měla být 22% a vzimě 62%.Vylíhlá mláďata jsou zcela holá a mají červeně zbarvenou
kůži.Staří o ně většinou pečují dobře a jen výjmečně je vyhodí z hnízda.Staří zahřívají
vylíhlá mláďata pouze po dobu 8 až 10 dnů.Dostaví - li se v této době chladné a deštivé
počasí , musí se ve vnitřním prostoru voliéry přitápět, jinak mláďata uhynou na
zastydnutí.Po uplynutí 25 dnů opouštějí mladí zcela opeřeni hnízdo . Rodiče o ně stále
spolehlivě pečují. Ve stáří 5-6 týdnů jsou mladí soběstační, ale doporučuje se ponechat je u
rodičů ještě nejméně dalších 25 dnů.Po dosažení dvou měsíců stáří začíná
mladým peří přebarvovata ve stáří 4-5 měsíců jsou schopni rozmnožování.Všeobecně se
nedoporučuje umožnit jim hnízdění až po uplynutí 10-12 měsíců.V době mimohnízdní
chováme tyto ptáky odděleně podle pohlaví, prože jinak samičky snášejí je li v blízkosti starší
samec , začnou se snáškou i mladé, nevybarvené samice.