Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Amada tříbarvá - Erythrura trichroa
Je rozšířena na Sulawesi , Moluky , Nová Guinea , Yorský poloostrov(severovýchodní Austrálie) ,
ostrovy Nové Irsko a Matoušovy (Bismarckovo souostroví) , Nové Hebridy,
Guadalcanal(Šalamounovy ostrovy) , Gaua(Banksovy ostrovy) a jiné Tichomořské ostrovy.
Pohlaví: Samečkové mívají bohatší zbarvení než samičky a také je lze poznat podle prodloužených
středních ocasních per.V tom však existují výjimky a pro jistotu je lepší soustředit
se na zpěv - samčí zpěv je o něco hlubší , kdežto samičky zpívají pronikavěji.
Biotop:O jejich životě v přírodě není mnoho zpráv , protože ptáci jsou velmi plaší a žijí
skrytě. V době hnízdění jsou v párech , mimo tuto dobu v menších skupinách. Žije na
pahorkatinách ve výši okolo 800m a v horách až do výše 2400m.
Chovné zařízení: Vzhledem k jejich temperamentu je rozhodně lepší , chováme -li je v menších
voliérách . Musíme - li je chovat v klecích , je nutné, aby se pro jeden pár počítalo s prostorem
nejméně jeden metr krychlový.
Potrava: Krmí se prosem , lesknicí,loupaným ovsem ,nebo směsí pro amady, a hojně klíčeným
zrním a zeleným krmivem. Schutí vyzobávají jablko.V době hnízdění podáváme též vaječnou
míchanici.
Hnízdění:Patří mezi dobře hnízdící ptáky. Zásnubní hry jsou velmi bouřlivé . Sameček honí
samičku neúnavně po celé voliéře , a jakmile ji dostihne , zaštípne se jí zobákem do peří v týle
a páří se sní.Tento způsob nemá žádný jiný druh astrildovitých pěvců kromě amad . Hnízdo
si staví nejčastěji v polootevřených budkách , někdy použijí též budky určené pro andulky ,
košíčky a přirozené dutiny.Jen zcela výjmečně si postaví hnízdo volně v křoví a umístí je co
nejvýše. Sameček nosí stavební materiál (jemné seno , sisalová a kokosová vlákna aj.) ve
svazečcích.Hnízdo je hotové za 2-3 dny.Snůška 4 až 5 vajíček , doba sezení 12-13 i 15 dnů.Ve
dne sedí převážně samička, v noci sedí oba rodiče společně.Mláďata se již ve stáří 5 až 6 dnů
ozývají z hnízda , ve stáří 10 až 12 dnů se objevují u vletového otvoru , a jeli budka opatřena
bidélkem , staří je zde postupně krmí.Hnízdo je udržováno v čistotě ,trus mladých je
odstraňován.Mladí vylétnou z hnízda za 22- 24 dnů. Dalších 14 dnů jsou přikrmováni.
Mladí se již do budky nevracejí,což se ji může stát při nepříznivém počasí osudným.Mladí
jsou po vylétnutí velmi lekaví a při nejmenším vyrušení narážejí bezhlavě na pletivo.Mladí
přebarví za 3 měsíce a jsou již schopni rozmnožování.Je nutné , abychom je odchytili od
rodičů , protože je samec začne pronásledovat. Také nedovolíme tak mladým ptákům
zahnízdit.Nejmenší stáří , kdy můžeme ptáky nechat hnízdit , je osm měsíců.