Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Pásovník škraboškový - Poëphila personata
Je rozšířen v nejteplejší severní části Austrálie.
Pohlaví: Je těžké určit rozdíl mezi oběma pohlavími. Maska je u samiček často o něco menší.
Samečkové zpívají, kdežto samičky nikoliv.
Biotop: Je typickým obyvatelem suchých sevoroaustralských stepí. Dává přednost krajině s
vysokými blahovičníky,s hustým podrostem různých keřů a travin.

Dále obývá galeriové lesy při březích řek, stepi porostlé řídce trnitými křovinami. V době
největšího poledního žáru odpočívá ve stínu uvnitř korun stromů. Teploty v oblasti obývané
pásovníkem škraboškovým jsou celoročně velmi vysoké. Koncem období sucha je ve stínu 35
- 40 °C, v období dešťů a v první polovině období sucha 30 - 40°C. V noci poklesne teplota
jen nepatrně.
Zeměpisné formy: Západní část severní Austrálie obývá pásovník škraboškový severní
(Poëphila personata personata), část poloostrova York obývá pásovník škraboškový
bělouchý (Poëphila personata leucotis). Pásovník bělouchý se liší od škraboškového tím, že
má zobák světle žlutý, zadní tváře a ucho čistě bílé, celkové vybarvení je rovněž světlejší.
Chovné zařízení: Nejlépe se pásovník škraboškový cítí v prostorné venkovní či pokojové
voliéře, nebo v chovné kleci.
Potrava: Krmí se prosem, mohárem, čumízou, senagalským prosem v klasech a lesknicí. Vše
ve stavu suchém i naklíčeném. Ze zeleného krmiva mají nejraději ptačinec. Po celé léto
dáváme polozralá semena různých travin. Dále pak vaječnou směs a trochu moučných červů.
Hnízdění: Samec i samice vyhledávají místo pro hnízdo společně a ihned začnou stavět. Jsou
jedním z mála druhů, kterým stavba trvá poměrně dlouhou dobu. Stavební materiál nosí
současně sameček i samička, čímž se liší od většiny druhů astridovitých. Hnizdo stavějí jak
na zemi, tak i v keřích nebo hnizdních budkách. Snůška 4 - 5 vajíček. Doba sezení 14 dnů. V
sezení se střídají samec i samička. Vylíhlá mláďata mají kůži tmavě růžovou, na hřbetě
porostlé jemným chmířím. Mladí vyletují z hmízda za 20 -24 dnů. Za 14 dnů po vylétnutí
z hnízda jsou mladí samostatní a mohou být odděleni od rodičů. Mladí jsou zbarveni jako
rodiče, ale barvy jsou mdlé, zobák černý. Krátce po osamostatnění začne přebarvování
mláďat, zobák zesvětlí a postupně začne žloutnout. Za 12 - 14 týdnů jsou vybarvená jako
dospělí ptáci.