Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Motýlek rudouchý- Uraeginthus bengalus
Je rozšířen v severní části tropické Afriky s vyjímkou vnitroafrického pralesa, na jih až k jižnímu
okraji Konga a Zambie.
Pohlaví: Samečkové tohoto druhu mají červený půlměsíček na lících a modré zbarvení je celkově
sytější. Samičce půlměsíc chybý.

Biotop: Žije většinou v trnitých křovinách suché stepi a buše, ale též na okraji vesnic v
porostech plevelů a v etiopských horách do výše 2400 m. Zdržuje se v párech nebo malých
skupinách, jen zřídka ve větších hejnech.
Chovatelské zařízení: Motýlek rudouchý se může chovat ve venkovní voliéře hustě osázené
zelení, ale iv pokojové voliéře.
Potrava: Krmíme směsí drobných semen prosa, především mohár a čumíza, ale i žluté a šedé
proso a senegalské proso v klase. Dáváme je celoročně také naklíčené. Vaječnou míchanící a
živočišnou potravu dáváme v menších dávkách i v době mimohnízdní. Nezapomeneme i na
zelené krmivo, zvláště žabinec.
Hnízdění: Jsou-li ve voliéře, která je dobře zarostlá keři postaví si velmi brzo kulovité hnízdo
volně ve větvích. Někteří ptáci si však postaví hnízdo i v budce z jené třetiny otevřené. Je
spletené ze sena, kokosových nebo sisalových vláken. Snůška je 3 - 7 vajíček, téměř pravidelně
5. V sezení se oba rodiče přes den střídají, v noci sedí oba. Hnízdo musíme kontrolovat velmi
opatrně, abychom je neschodili. Po 11 dnech se líhnou mladí, kteří jsou pokryti jemným
chmířím. Za normálních okolností opouštějí mladí hmízdo za 20 - 21 dnů. Většinou létají velmi
špatně, a proto se zdržují více při zemi. Pohlaví mláďat lze poměrně spolehlivě rozeznat již
krátce po opuštění hnízda. Mladí samečkové mají modré peří intenzivněji zbarvenou.
Přepeřování trvá asi čtyři měsíce.