Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Zlatoprska malá - Amandava subflava
Je rozšířena od Senegalu po Etiopii, na jih pak k Transvaalu, Natalu a severnímu Kapsku.
Pohlaví: Rozdíl mezi jednotlivými pohlavími je jednoznačný. Samičky mají méně výrazné zbarvení
a nemají červený oční proužek. Samečkové se také poznají podle zpěvu.

Biotop: Obývá stepi, pobřežní krajiny, bažiny a etiopské hory až do výše 2500m. Mimo
dobu hnízdění se shlukují ve veliká hejna. Také v době hnízdění to jsou ptáci společenští,
byly nalezeny celé hnízdní kolonie.
Zeměpisné formy: Jsou známé dvě zeměpisné formy, a to zlatoprska malá středoafrická
(Amandava subflava subflava) a zlatoprska malá jihoafrická (Amandava subflava
clarkei), u níž je samec zbarven jako u zlatoprsky středoafrické, ale je větší a celou spodinu
má světle žlutou, bez nádechu do oranžova. Proužky na bocích má tmavší a ostřeji
ohraničené.
Chovné zařízení: Zlatoprsky může mít jak ve venkovní, tak ve vnitřní voliéře. Páru
zlatoprsek se také bude dařit v prostorné chovné kleci.
Potrava: Krmíme je drobnými semeny pros, mohárem, čumízou, senegálským prosev v
klasech a jinými druhy prosa, které mají tenkou slupku. Také ve stavu suchém a
naklíčeném. Dále je nutné přikrmovat vaječnou směsí a živočišnou potravou.
Hnízdění: Na místo postavení hnízda nebo výběr hnízdní budky nemají zvláštní nároky.
Přednost dávají budkám umístěných na vyšších místech voliéry. Hnízdo staví z jemného
sena a kosových vláken. Sameček toká bez stébla v zobáčku tak, že stojí s načepýřeným
peřím a vějířovitě rozloženým ocasem a dělá předklony ve směru od samičky nebo také
mírně poskakuje s předklony na opačnou stranu, než stojí samička. Pak se náhle otočí,
stočí ocásek směrem k samičce, ještě více načepíří peří a poskakuje přímo směrem k samičce.
Samička rozechvěje ocásek a sameček se s ní za třepotání křídel páří. Snůžka činí 3 - 6
vajíček. Doba sezení je 11 - 12 dnů. Rodiče sedí přes den střídavě, v noci však oba. Sedí
velmi pilně a vůbec se nedají rušit. Vylíhlá mláďata mají světle růžovou kůži, porostlou
žlutobílým chmířím. Mladí opouštějí hnízdo za 21 dnů a ještě jeden až dva dny před
vylétnutím jsou s nimi staří v budce. Teprve po dovršení 5 - 6 týdne života se o sebe umějí
postarat. V době odchovu mladých krmíme odvykle drobnými druhy prosa ve stavu
suchém, ale i hodně naklíčeném. Je to především mohár, čumíza a senegalské proso v
klasech. Také vaječnou směsí a živočisnou potravou (malé moučné červy, případně větší
nastříháme).Zlatoprsky jsou jak v kleci, tak i ve voliéře se všemi ostatními ptáky naprosto
snášenlivé. Jen v době hnízdění jsou vůči svému druhu útočné, takže je vhodnější je chovat
v tomto období po páru.