Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Tygříček tečkovaný - Amandava amandava
Rozšíření: Přední Indie , Himaláj (až do výše 1800m) , jižní Čína , Barma , Thajsko , Kambodža ,
Jižní Větnam , Jáva a Bali.

Pohlaví:Sameček má ve svatebním šatě vrch těla červený , na hřbetě , kostrci a vrchních
krovkách ocasních velké bílé skvrny. Uzdička a okolí oka má černé (podle zeměpisných forem).
Pod okem bílou skvrnu. Křídla má černohnědá , na krovkách velké bílé tečky. Pera ocasní
černá. Zobák červený , na temeni černý , nohy hnědé. Samička i sameček mají v zimním
šatěvrch těla hnědý , kostřec žlutočervený s bílými tečkami , uzdičku a okolí oka černé , za
okem krátkou černou čárku , pod okem bílou skvrnu. Strany hlavy šedohnědé , hrdlo a celou
spodinu žlutobílou. Na prsou bílé tečky , ale menší než u samičky. Křídlo je hnědé s bílými
tečkami na konci krovek křídelních. Pera ocasní má černá , zobák červený , na konci černý.
Biotop:Obývá úrodné nížiny i hory do 2000 m.
Zeměpisné formy: Rozlišují se tři zeměpisné formy
Tygříček tečkovaný indický - pochází ze
střední , západní a jižní Indie , dále obývá území od východního Pákistánu po východní Asám.
Tygříček tečkovaný indočínský - pochází z Indočíny , Jávy , Bali , vnitrozemí Thajska ,
Kambodže a Hainanu. Je menší než nominátní forma , červená barva je zlatočervená s hojnými
drobounkými bílými tečkami.
Tygříček tečkovaný žlutobřichý - se vyskytuje na ostrovech
Lombok , Sumba , Flores a Timor , dále v Barmě. Na rozdíl od obou předchozích zeměpisných
forem , které mají černé břicho , má tato forma zbarveno břicho žlutě a bílé tečkování pokrývá
kromě stran prsou i střed prsou.
Potrava: Základní potravou je proso, mohár , čumíza a senegalské proso v klasech suché i
naklíčené.
Hnízdění: Hnízdí snadno a spolehlivě vyvádí mladé. Druh byl odchován i v kleci , nejlepší jsou
však zahradní nebo pokojové voliéry. Hnízdo si tygříčci stavějí v trávě , v hustém keři a v budce.
Snůška mívá 4 až 6 vajíček. Na sezení se podílejí oba rodiče. Po 12 až 14 dnech se líhnou mladí.
Mladí opouštějí hnízdo za 20 dnů a po dalších 3 týdnech začnou přepeřovat , což jim trvá 3
měsíce.Tygříček je ke všem spoluobyvatelům zcela snášenlivý.