Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2008 - 2011
Motýlek modrohlavý - Uraeginthus cyanocephalus
Rozšíření : východní Afrika od Rudolfova jezera a jižní Somálsko až po střední Tanganjiku.

Biotop: Motýlek modrohlavý je obyvatelem aridních stepí i suchých polopouštních oblastí ve východní Africe.
Vyskytuje se v křovinaté buši , na savanách s rostroušenými skupinami akácií , ale i v travnatých biotepech.
Chov: Také u tohoto druhu je lepší ponechat samovolný výběr partnera. Ptáci většinou přijmou i partnera dodaného
chovatelem. Dobře sestavený a připravený chovný pár zahnízdí krátce po sestavení. Hnízdo si postaví volně ve větvích
tak i v budce nebo košíčku. Na stavbě hnízda se podílejí oba rodiče . Stavební materiál předkládáme seno, kokosová a
sisalová vlákna. V sezení se přes den střídají oba partneři . Samička sedí více v dopoledních hodinách , sameček v
hodinách odpoledních . V noci sedí samice sama . Snůška čítá 4 až 6 bílých vajíček. Doba sezení je 11 - 13 dní. Vylíhlá
mláďata mají namodralou barvu a jsou jen málo ochmýřená. Na hnízdě krmí oba rodiče . Mláďata vyletují za 18-22
dní. Po vylétnutí je rodiče dokrmují ještě asi dva týdny, potom jsou samostatná. Mladí jsou plně přepeřeni do adultního
šatu ve stáří 4-5 měsíců. Chovné páry necháme v jedné sezoně zahnízdit nejvýše třikrát.
V mimohnízdním období podáváme kvalitní směs zrnin v suchém stavu. Dále nabízíme zelené krmivo , ovoce a zeleninu
a občas vaječnou směs s přídavkem hmyzu .V době hnízdění rozšíříme krmnou dávku o předklíčené zrniny , nedozrálá
semena trav . V době odchovu pak o vaječnou směs a hmyz . Při zkrmování živého krmiva postupujeme opatrně . Řada
párů je k odchovu nepotřebuje . Na druhou stranu , pokud jeho dávkování nestimuluje rodiče k započetí nového
hnízdění na úkor stávajícího odchovu , je jeho zařazení vhodné , protože odchovy jsou pak silnější a vitálnější . Zde
musí chovatel zhodnotit situaci , individuálně pár od páru . Podávat lze mšice , kukly , larvy plesnivců .