Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Amadina pruhovaná - Aidemosyne modesta
Rozšíření: jižní Austrálie , Nový Jižní Wales, jižní Queensland.
Biotop: Obývá travnaté stepi porostlé houštinami. Živí se semeny různých travin.
Krmení : Proso , mohár, čumíza , lesknice a senegalské proso vše suchém i naklíčeném stavu.
Z živočišné potravy mravenčí kukly a plesnivce a vaječnou směs.Také ovoce a zeleninu.
Hnízdění: Při toku sameček slétne na zem a vyhledá si v hromádce připraveného stavebního
materiálu vhodné stéblo , vzlétne za velmi nápadného a výrazného tlesknutí křídly na větev k čekající
samičce. Začne vedle ní poskakovat a dojde k páření. Hnízdo staví v budce 12x12x15 cm , ale postaví
si hnízdo i v koniferách na stavbě hnízda se podílejí oba rodiče.
Snůška 4-7 vajíček.Doba sezení 13 dnů. Po 22 dnech vylétají z hnízda.Mladé po vylétnutí rodiče
dokrmují ještě 2-3 týdny. Především samec , protože samička již obvykle sedí na nové snůšce.
Přes léto je můžeme přemístit do zahradní voliéry, ale na zimu je musíme přemístit do vytápěné
místnosti.