Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2010
Zde uvedené informace o nemocech jsou okopírované z různých zdrojů. Měli bychom si
uvědomit, že na prvním místě pro zdravý chov je prevence, čistota chovatelského zařízení,
kvalita a čistota krmiva a vody. Po nákupu nových ptáků, měsíční karanténa v oddělených
klecích je dostačující, zajistit dostatečný světelný režim. Snažit se vytvořit ptákům takové
podmínky, aby nestrádali, ale žili spokojeně a vyváděli mladé.
NEMOCE
Nemoce rozdělené do dvou skupin infekční choroby a parazitární choroby.