Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2008 -2011
Design www.astrildoviti-pevci.cz ®
Motýlek granátový - Uraeginthus granatina
samec
samice
Rozšíření : Jižní Afrika na sever až po řeku Zambezi , Botswana , Transvaal a Natal . Obývá stepi porostlé
trnitými keři a řídkými lesy. Žije v párech nebo menších společnostech.

Chov: Krmíme směsí zrnin pro astrildy v suchém stavu , dobré je směs obohatit travním semenem.
Senegalské proso v klasech.Dále vaječnou směs a hmyz ( plesnivec,mravenčí kukly), jablko , fiky a zelenou
okurku. Dobře připravený pár zahnízdí krátce po sesazení. Hnízdo staví volně nebo ho postaví v
budce(15x15x15cm), na jeho stavbě se podílejí oba rodiče.Snůška činí 4-5 vajíček ,které jsou většinou
všechny oplozené. Doba sezení je 11- 13 dní a mláďata opustí hnízdo po 16-20 dnech. V mimohnízdním
období by teplota neměla klesat pod 20°C, a v době hnízdění pak držet dení teplotu nad 22°C ( 22°C -
26°C).