Astrild bělolící
Snahou každého chovatele je dočkat se odchovu.O tom že to není snadné ,se mnohý z
nás již přesvědčil. Ptáci nám připraví mnohá překvapení , někdy příjemná , jindy méně
příjemná. Chceme , aby nám ptáci hnízdili , připravíme jim především vhodné prostředí,
ve kterém by se cítili bezpečně.Astrildi si stavějí hnízdo volně ve větvích, ale i v
budkách.Osvědčily se mě budky o rozměru 12x12x15cm , s přední stěnou z poloviny
nebo jedné třetiny otevřenou.Pro každý pár umístím nejméně dvě budky , aby si ptáci
mohli vybrat.Jako stavební materiál se hodí jemné seno a traviny, sisalová vlákna ,
kokosová vlákna a tráva zvaná psineček obyčejný. Veškerý stavební materiál dávám v
dostatečném množství, protože samečkové , i když mají hnízdo postavené a střídají
samičku v sezení,vždy přinášejí do hnízda stéblo nebo pero.Výběr stavebního materiálu
a jeho dostatek může také příznivě ovlivnit hnízdění.Ve svém chovu kontroluji všechna
hnízda 1 - 2 týdně.Chovné ptáky nechávám v sezoně hnízdit 2 až 3 krát a potom jim
poskytnu půl roku odpočinek.V této době připravuji chovné páry na další sezonu.
U všech chovných ptáků a odchovů si vedu evidenci.Která mě slouží k tomu , aby
chovné páry nebyli úzce příbuzné . Ktomu je ale zapotřebí kroužkovat odchovy.
Evidenci provádím v programu (Vedení chovu- od Zrůcký ,Podpěra).Dále s těchto
záznamů zjistím , jak je který odchovanec štěpitelný a na jakou mutaci, a tak mohu
sestavit nové chovné páry, které budou v odchovech dávat požadovanou mutaci.
Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2008 - 2011