Design www.astrildoviti-pevci.cz ® 2008 -2011
Design www.astrildoviti-pevci.cz ®
Amada modrolící - Erythrura prasina
samec
samice
Rozšíření: Druh vytváří v areálu svého výskytu dvě zeměpisné formy. Amada modrolící (E.p.prasina) Laos ,
Thajsko, Malajský poloostrov, Indonésie - Jáva, Sumatra . Amada modrolící bornéská (E.p.coelica) Kalimantan
(Borneo).

Amada modrolící je obyvatelem hustě zarostlého biotopu, především bambusovém porostu.Nejčastěji se objevuje
v kopcovité nebo i horské krajině, do výše 1300 - 1400 m.n.m. Žije v oblastech, kde roční úhrn srážek dosahuje až
3000 mm. Její hlavní potravu tvoří semena, která jsou z větší části měkka. V krajině s takto vysokou relativní
vlhkostí jsou vyzrálá semena vzácností (semena trav,bylin a bambusu).
Hnízdo si ptáci staví na stromech, nebo v keřích. Má kulovitý tvar. Spleteno je z listí, vláken rostlin, kořínků.
Snůška čítá 4 -6 vajíček, inkubační doba 14 -15 dní, mladí vyletují za 18 -22 dnů.

Chov: Amady je možné chovat jak v kleci (alespoň 80 -100cm), tak ve voliérách. Amady modrolící přistoupí k
hnízdění ochotně. Hnízdo si postaví volně, ale přednost dávají budkám.
Amady krmíme suchou směsí pro amady ( větší podíl lesknice) a klíčeným ( lesknice, planá rýže(paddy
rýže),bezpluchý oves atd.) , dále zelené krmivo, ovoce a zeleninu. Vaječnou směs při odchovu mláďat.